पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना : निगमको उड्डयन सेवामा प्रयोग हुने Blanket & Pillow खरिद सम्बन्धि  || Nepal Airlines Corporation
पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना : निगमको उड्डयन सेवामा प्रयोग हुने Blanket & Pillow खरिद सम्बन्धि 

27 May, 2018


निगमको उड्डयन सेवामा प्रयोग हुने Blanket & Pillow खरिद सम्बन्धि 
पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना
(पुनः प्रकाशित मिति २०७५।०२।१३)


यस निगमलाई आ. व. २०७४।७५ मा निगमको Inflight Service को लागि प्रयोग हुने “Blanket & Pillow” आवश्यक भएको हुंदा योग्य बोलपत्रदाताहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र (e-bidding/e-GP) को माध्यमबाट पेश गर्न पुनः बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी अन्य थप जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट, www.bolpatra.gov.np/egp साथै निगमको खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ । 

                                                              
नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२