सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान : Closed shed for security check || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान : Closed shed for security check

04 Aug, 2017


नेपाल वायूसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति ब्यबस्थापन बिभाग              

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४ । ४ । २०) 

यस निगमको त्रिभुबन अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलस्थित हैङ्गर गेटमा closed shed for security check  निर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएको हुंदा, नेपाल सरकारवाट सो सम्बन्धि कार्य गर्न ईजाजतपत्र प्राप्त ईच्छुक अनुभबी कम्पनीहरुबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिन्छ । दरभाउपत्र फारम, यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र रु. ३००।— (अक्षरुपी : रुपैया तिन सय मात्र, फिर्ता नहुने) तिरी निगमको दर्ता चलानी शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिने र प्राप्त दरभाउपत्रमा उल्लेखित प्राबधान एवं शर्तहरुको अधिनमा रहि यो सूचना गो. प. मा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १६ दिन भित्र दिनको १२ : ०० बजेसम्ममा दर्ता गराइसक्नुपर्ने  र सोही दिन दिनको १५ : ०० बजे यस निगमको सम्पत्ति ब्यबस्थापन तथा सवारी महाशाखामा सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधिको रोहबरमा खोलिनेछ । यदि उक्त दिन सार्वजनिक वा कुनै आकस्मिक विदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुला रहने दिनलाई मानिने छ । यस सम्बन्धि बिस्तृत जानकारी प्राप्त बोलपत्रको वेभ साईटमा पनि हेर्न सकिनेछ ।