सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान : Printers, UPS and other IT related Items || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान : Printers, UPS and other IT related Items

11 Feb, 2018


सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।१०।२८)


यस निगमलाई आ. व. २०७४।७५ को लागि Printers, UPS & other IT related Items आवश्यक भएको हुंदा योग्य बोलपत्रदाताहरुबाट सिलबन्दी बोलपत्र (e-bidding/e-GP) को माध्यमबाट पेश गर्न बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी अन्य थप जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइट, www.bolpatra.gov.np/egp तथा निगमको खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ । साथै मिति २०७४।११।१३ गतेका दिन यसै बोलपत्र सम्बन्धी प्रि बिड मिटिङ हुने भएकोले सो को लागि पनि यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

                                                       

         
नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२