Notice of Suchi Darta || Nepal Airlines Corporation
Notice of Suchi Darta

28 Nov, 2017


नेपाल वायसुेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग 
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाण्डौं ।


सूचना


  आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ मा निगमलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सामानहरु आपूर्ति, मर्मत सम्भार तथा अन्य विविध कार्य गराउन मिति २०७४ जेठ १२ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार दर्ता भएका फर्महरुको मौजुदा सूची निगमको साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको सूचना पार्टीमा टा“स गरिएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।