Preloader

Domestic Offices

Central Regional Centre

Lukla 
Email: lukla_nac@nac.com.np
Ph: 038-550087
  
Phaplu 
Mr. Tenjee Lama
Mob: 9843120667
Email:ppl@nac.com.np
  
Bhairahawa
Mr. Prakash Adhikari
Email: chief.bwa@nac.com.np
Mob: 9851009733
Ph: 071-571074 City Office
      071-507073 Airport Office
 

District Office, Pokhara
Pokhara
Pradip Gaire

Email: pkr@nac.com.np
Mob: 9860833085
Ph:061-463013
 
Jomsom 
Ms.Ram Kumari B.K

Mob: 9847670510
Email: jomsom@nac.com.np
 
Resunga
Mr.
Email:

Eastern Regional Centre

Biratnagar
Ms. Bina Dahal

Email: birrm@nac.com.np,
            bir@nac.com.np, 
Ph: 021-470661, 021-470675
Mob: 9852035035

Bhojpur  
Mr. Prakash Khadka

Email: bhp@nac.com.np
Ph: 029-420167 (City Office);
      029-420067 (Airport Office)
Mob: 9852077167

Taplejung 
Mr. 

Ph: 024-460167
tpj@nac.com.np

Thamkharka
Mr. Sachin Dhimal

Mob: 9864041241

Khanidanda
Mr. Surendra Kasaju

Email: kdn@nac.com.np
Mob: 9842941588

Ilam
Mr. Dinesh Sundas

Mob: 9841705004
dineshsundash777@gmail.com

Western Regional Center

Nepalgunj
Mr. Man Bahadur Chaudhary

Email: kep@nac.com.np
Ph: 081-415067; 081-415127
Mob: 
 
Dang
Mr. Mahendra Kumar Sharma

Email:dang@nac.com.np
Ph: 082-523521
Mob: 9857823333
 
Bajura 
Mr. Dambar Bahadur Khatri

Mob: 9848300232

Simikot
Mr. Balraj Hamal

Mob: 9851074347

Rukum
Mr. Govind Giri 

Mob:9848174589
girigovind589@gmail.com
 
Jumla
Mr. Umakant Neupane

Mob: 9848327399
 
Talcha
Mr. Netra Bahadur Bham

Mob: 9851192513

Dolpa
Mr. Rajan Kumar Pahadi 

Mob: 9865107957