Preloader

Download

S No. Title Date
21 NAC Annual Report 79-80 2023-08-01
22 Standing List Application form 2023-08-01
23 Agent Debit Memo Policy 2023-08-01
24 विमान परिचारिका पदमा आवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना 2023-07-30
25 Typing Test Guidelines 2023-07-18
26 करार सेवामा विमान परिचारिका नियुक्तिका लागि दरखास्त माग गरीएको सूचना 2023-07-16
27 Syllabus for written exam for Airhostess and stewards 2023-07-15
28 Syllabus for personality test of Airhostess and stewards 2023-07-15
29 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं. ०४, ०५ र ०६।०७९।८० को अन्तरवार्ता तथा कम्प्युटर सीप परीक्षाण सम्बन्धी सूचना 2023-07-15
30 Vacancy Notice for Safety Auditor of Airbus A320 A330 2023-06-28