Domestic Offices || Nepal Airlines Corporation
Domestic Offices

Contact Information

Central Regional Centre

Central Regional Center, Pokhara    
Mr. Bandhu Raj Neupane
Email: pkr@nac.com.np
Mob:9846385133
Ph:61463013

Jomsom    
Mr. Suman Thakali
Email:jomsom@nac.com.np
Ph: 69440081    

Lukla 
Mr.Ramesh Bhadur Rai
Email: lukla_nac@nac.com.np
Ph: 038-38550087

Phaplu    
Mr. Ganesh Shrestha
Email: phaplu_nac@nac.com.np
Mob: 9842848832

Bhairahawa
Mr. Shakti Man Shakya
Email: bwa@nac.com.np
Ph: 071-522477
071-521074

  

Eastern Regional Centre

Eastern Regional Center, Biratnagar
Mr. Narayan Puri
Email: bir@nac.com.np, birsales@nac.com.np
puri.rayan8@gamil.com
Ph: 021-470661, 021-470675
Mob: 9852052651

Bhojpur        
Mr. Dinesh Sundash
Email: bhojpur_nac@nac.com.np
Mob: 9841705004
Taplejung    
Mr. Raju Karki
Ph: 24460167
Mob: 9841873564

Bhadrapur    
 Mr. Dipak Thapa
Bhadrapur Station
Nepal Airlines Corporation
Contact No: 9863623435                  
E-mail: bdp@nac.com.np

Simara
Mr. Dhaneshor Lal Dhami
Mob: 9860111746

Western Regional Centre

Western Regional Center, Nepalgunj
Mr. Prashant Kumar B.K
Email: kep@nac.com.np
Ph: 081-520727        
Mob: 9861184357

Dhangadi    
Mr. Hari Dutta Panta
Email: dhi@nac.com.np    
City Booking Office : 091 416003
Airport Office : 091 575314
Mob: 9841519741

Bajura        
Mr. Narendra Bdr. Rawal
Mob: 9865748471
Chaurjhari
Mr. Surendra Nepali
Mob: 9848064555

Thamkhark
Mr. Narendra Kumar Udash
Ph: 9849933109
Simikot
Mr. Jagjang Shahi
Mob: 9848309719

Jumla
Mr. Devi Chandra Neupane        
Mob: 9848300944

Rukum
Mr. Ganendra Khanel        
Mob:9851127511

Talcha
Mr. Birendra Bdr. Malla
Mob: 9848308620

Sanfebagar
Mr. Ashok Budthapa
Mob: 9851189992

Dang
Mr. Nem Kant Lamsal
Station Manager, Dang Station
Nepal Airlines Corporation
Contact No: 9848475651
                    9807963097
E-mail: dang_nac@nac.com.np
             lamsal.nemkant@gmail.com

Dolpa
Mr. Suman BC
Mob: 9868190727