बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा  : Juice Items || Nepal Airlines Corporation
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा  : Juice Items

24 Sep, 2021


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पती व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौँ 
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा 
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७८-०६-०८)

यस निगमलाई आ. व. २०७८-०७९ को लागि अन्तराष्ट्रिय उडानहरुमा प्रयोग गर्न  Juice Items  आवश्यक भएको हुँदा निगमबाट उपलब्ध गराएको बोलपत्र फाराममा उल्लेखित शर्तहरुको अधीनमा रही योग्य बोलपत्र दाताहरुबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिनको १२ः०० बजे भित्र बोलपत्र (E-bidding/e-GP) को माध्यमबाट पेस गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेभसाइटwww.bolpatra.gov.np/e-gp  का साथै निगमको खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ । 
    
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२