यात्रु, व्यागेज तथा कार्गो ह्याण्डलिङ तथा सो सेवा संग सम्बन्धित कार्यहरु प्रति सिफ्टका आधारमा आबश्यक जनशक्ति (कामदार) हरु खटाई कार्य गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना || Nepal Airlines Corporation
यात्रु, व्यागेज तथा कार्गो ह्याण्डलिङ तथा सो सेवा संग सम्बन्धित कार्यहरु प्रति सिफ्टका आधारमा आबश्यक जनशक्ति (कामदार) हरु खटाई कार्य गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

07 Jun, 2022


नेपाल वायुसेवा निगम 
यात्रुसेवा विभाग 
त्रिभुवन अन्तरास्टृय  विमानस्थल, गौचर

 
यात्रु, व्यागेज तथा कार्गो ह्याण्डलिङ  तथा सो सेवा संग  सम्बन्धित कार्यहरु  प्रति सिफ्टका आधारमा आबश्यक जनशक्ति (कामदार) हरु खटाई कार्य गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशन मिति : २०७९-०२-२४ 
बोलपत्र आह्वानको सूचना नं : CSD/02/078/79

श्रमिक आपूर्ति सम्बन्धी व्यवसाय गर्न कानुन अनुसार सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका आपूर्तिकर्ताहरु बाट २०७९ साल श्रावण  ०१  गते देखी ०३  वर्ष सम्मलार्ई नेपाल वायुसेवा निगम यात्रुसेवा विभागद्वारा त्रिभुवन अन्तरास्टृय  विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तरास्टृय  विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरास्टृय  विमानस्थलमा NAC-GSP अन्तर्गत पर्ने यात्रु, ब्यागेज, कार्गो ह्याण्डलिङ  तथा सो सेवा संग सम्बन्धित लोडिङ /अफलोडिङ  तथा अन्य सेवाहरु लिने प्रयोजनका लागि  प्रति सिफ्टका आधारमा आवश्यक जनशक्ति (कामदार) खटाई कार्य गर्न आवश्यकता अनुसारको श्रमिक आपूर्ति गर्नका लागि नेपाल वायुसेवा निगम यात्रुसेवा विभाग त्रिभुवन अन्तरास्टृय  विमानस्थल गौचर बोलपत्र आह्वान गर्दछ :
 
 बोलपत्र फारम शूल्क : रु. ३०००.००  (तीन  हजार मात्र) फिर्ता नहुने गरी नेपाल बैंक  लिमिटेड को भुगोल पार्कको चल्ती खाता नं. ००२००१००५०९९३८०००००१  मा दाखिला गर्नुपर्ने    
बोलपत्रको खरिद   : e-GP System:   www.bolpatra.gov.np/egp मा गई Download गरी खरिद गर्न पाईने
बोलपत्र खोल्ने स्थान : निर्देशक, यात्रुसेवा विभाग त्रि.अ.वि. को कार्यकक्ष
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम मिति : २०७९-०३-२२  गते सम्म 
बोलपत्र खोल्ने मिति : २०७९-०३-२३  गते दिउसो १३:३० बजे ।
बोलपत्र कागजातको मान्य अवधि :  ९० दिन 
  
यस सुचना संग सम्बन्धि विस्तृत जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेभ साईट  www.ppmo.gov.np /www.bolpatra.gov.np/egp वा यस कार्यलयको वेभ साईट  www.nepalairlines.com.np मा पनि हेर्न सकिनेछ ।
बोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुनै कुरा बझनु परेमा यस नेपाल वायुसेवा निगम यात्रुसेवा विभाग त्रिभुवन अन्तर्राष्६ि«य विमानस्थल गौचरमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

सम्पर्क नं. ०१४११३२७९    इमेल :admin.csd@nac.com.np

 

Click here for the Download


Download ( 383.57kB )