सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Prefab shed for Ground Support Department || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना : Prefab shed for Ground Support Department

21 Jan, 2019


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति ब्यबस्थापन बिभाग
कान्तिपथ, काठमाण्डौं

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
(प्रकाशित मिति २०७५ । १० । ७)


निगमको त्रिभुबन अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलस्थित Ground Support Department को Ground Handling  Staff को लागि water treatment lab & operator prefab shed निर्माण गर्ने कार्य गराउनको लागि पर्न आएका सिलबन्दी बोलपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभाबग्राही तपसिलमा उल्लेखित न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्रदाताको बोलपत्र छनौट गर्ने निर्णय भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ र ३ को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्रसंग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

क्रम संख्या  तपसिल   प्रकृति  कुल कबोल रकम
(मू. अ. कर समेत)
१. श्री यति कन्स्ट्रक्सन, चाबहिल, काठमाण्डौै prefab shed  निर्माण कार्य रु.  १९,३१,६४०।९८