सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना || Nepal Airlines Corporation
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

25 Feb, 2021


नेपाल बायुुसेवा निगम
सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

(प्रकाशित मिति : २०७७।११।१४)

निगमको मिति २०७७।१०।१४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना अनुसार निगमको केन्द्रिय कार्यालय कान्तिपथ न्यूरोड परिसरको पश्चिम तर्फ टेबहाल सडक साईडमा अबस्थित भवनको भुई तल्लामा रहेका पसल कवलहरु, कुल क्षेत्रफल १३३०.४४ बर्ग फिट रहेको स्थान २ (दुई) बर्षको लागि भाडामा दिने सिलसिलामा पर्न आएका शिलबन्दी बोलपत्र मध्ये अधिकतम मूल्याङ्कित (सवभन्दा बढी रकम कवोलकर्ताको हैसियतले) सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित बोलपत्र छनौट भई स्वीकृति भएको हुंदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ को उपदफा २ र ३ को प्रयोजनार्थ उक्त बोलपत्र संग सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल
श्री संकटा क्लब    कबोल अंक प्रति महिना प्रति ब.फु रु १७१.२५।– (बहाल कर बाहेक)
टेबहाल, काठमाडौं