सवारी साधनहरु खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान ।  || Nepal Airlines Corporation
सवारी साधनहरु खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान । 

06 Mar, 2020


नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
सवारी शाखा
 कान्तिपथ, काठमाडौ
सम्पर्क फोन नं. :४२२०७५७ Ext. 3113

सवारी साधनहरु खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान । 
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७६-११-२१)


यस निगमलाई केहि सवारी साधनहरु (भ्यान, कार तथा पिकअप) खरिद गर्नुपर्ने भएको हुँदा योग्य बोलपत्रदाताहरुलाई e-bidding/e-GP को माध्यमबाट बोलपत्र पेश गर्न आव्हान गरिन्छ । यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट www.bolpatra.gov.np/egp मा हेर्न तथा निगमको सवारी शाखामा सम्पर्क गर्न सकिनेछ  ।