Laptop & I-Pad   सम्बन्धी भूलसुधार || Nepal Airlines Corporation
Laptop & I-Pad   सम्बन्धी भूलसुधार

17 Jan, 2019


Laptop & I-Pad   सम्बन्धी भूलसुधार
( प्रकाशित मिति २०७५।१०।०३)


यस निगमलाई आ. व. २०७५।७६ को लागि आवश्यक Laptop & I-Pad    खरिद गर्न मिति २०७५।०९।०९ मा शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना आब्हान भएकोमा त्यस सम्बन्धी बोलपत्र फाराममा आधिकारिक बिक्रेता भएको कागजात पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धमा केही कुरा उल्लेख नभएकोमा मिति २०७५।१०।०२ गते बसेको मूल्यांकन उप–समितिको निर्णय अनुरुप I-Pad को लागि सम्बन्धित बोलपत्रदाताले नेपालको लागि आधिकारिक बितरक÷ बिक्रेता ÷ पार्टनर भएको कागजात बोलपत्र खोलिने मिति र समय भित्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ भनी संशोधन प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि निगमको खरिद शाखामा समेत सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

                                                
नेपाल वायुसेवा निगम
साधारण सेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग
न्यूरोड, कान्तिपथ, काठमाडौं ।
सम्पर्क फोन नं. ४२४८६१२, ४२२०७५७ एक्सटेशन नं. २२१२