Preloader

26 सेप्टेम्बर २०२२ मा हङकङ उडान गर्ने यात्रुहरुका लागि RT-PCR परीक्षण सम्बन्धी जरुरी सूचना !

  • Home
  • News
  • 26 सेप्टेम्बर २०२२ मा हङकङ उडान गर्ने यात्रुहरुका लागि RT-PCR परीक्षण सम्बन्धी जरुरी सूचना !

26 सेप्टेम्बर २०२२ मा हङकङ उडान गर्ने यात्रुहरुका लागि RT-PCR परीक्षण सम्बन्धी जरुरी सूचना !

click here for the details.

Media Center