Preloader

Press Release 2081-02-03 : माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूबाट नेपाल वायुसेवा निगमको केन्द्रिय कार्यालय अनुगमन तथा निगमको आ. व. २०८१/८२ को वार्षिक वजेट वैठकको उद्घाटन

  • Home
  • Press Release
  • Press Release 2081-02-03 : माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूबाट नेपाल वायुसेवा निगमको केन्द्रिय कार्यालय अनुगमन तथा निगमको आ. व. २०८१/८२ को वार्षिक वजेट वैठकको उद्घाटन

Press Release 2081-02-03 : माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूबाट नेपाल वायुसेवा निगमको केन्द्रिय कार्यालय अनुगमन तथा निगमको आ. व. २०८१/८२ को वार्षिक वजेट वैठकको उद्घाटन

माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यूबाट नेपाल वायुसेवा निगमको केन्द्रिय कार्यालय अनुगमन तथा निगमको आ. व. २०८१/८२ को वार्षिक वजेट वैठकको उद्घाटन

Download

Media Center