Preloader

Press Release

  • Home
  • Press Release

Press Release 2080-03-16: NAC 65th Anniversary

Read more

Press Release 2080-03-10 : Human Resources and Ground Handling Service

Read more

Press Release 2080-02-30 : Operating KUL-BWA Commercial Flight

Read more

Press Release 2080-02-16 : Regarding Chinese aircraft

Read more

Press Release 2080-02-04 : GBIA flight operation via KUL

Read more

Press Release 2080-01-28: Buying two Trunk Route Aeroplane

Read more

Press Release 2080-01-21 : Online Ticketing Guidelines

Read more

Press Release 2080-01-17 : अन्तर्राष्ट्रिय स्टेशनमा कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरुसँग आ.व.२०७९/८० को बजेटको समीक्षा

Read more

Press Release 2079-01-15 : Test Flight Resunga Airport, Gulmi

Read more

Press Release regarding Loan Payment to EPF and CIT

Read more

Press Release 2080-01-04: दुर्गम क्षेत्र (STOL) मा उडान भर्न सक्ने ३ वटा साना जहाज खरीद गर्ने कार्यको लागि उपसमिति गठन

Read more

Press Release 2079-12-28 : ०९ अप्रिल २०२३ को UN Chartered उडान रद्ध सम्बन्धमा

Read more

Media Center