Preloader

Press Release 2079-12-22 : Maintaining Stock of Wheel Assembly

Press Release 2079-12-22 : Maintaining Stock of Wheel Assembly

नेपाल वायुसेवा निगमले निगमको विभिन्न स्टेशनहरुमा Wheel Assembly को अभाव भई Flight Delay हुने समस्या देखिएको हुनाले आवश्यकता अनुसार Contracted Line Maintenance Organization सँग Wheel उपलव्धता सम्बन्धी सम्झौता गर्ने वा खरिद गरी Stock Maintain गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Click here for the details.

Download

Media Center