Preloader

Download

S NO. Title Download
1 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं १३ र १४।०७९।८० को अन्तिम सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
2 निगमको विज्ञापन नं. ०९, १०, ११ र १२।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना ।
3 Aakash Bhairab Shrawan-Bhadra (Vol. 43, No. 1)
4 निगमको विज्ञापन नं. ०७ र ०८।२०७९।८० का लागि अन्तिम सिफारिस गरीएको सम्बन्धी सूचना ।
5 Notification regarding the Airhostess Personality Test Schedule
6 विमान परिचारिका (Airhostess) पदमा आवेदन दिने आवेदकहरुकाे स्वीकृत नामावली, २०८०
7 Request for Application from Pilots for A330/320 (type rated or non type rated) on contract basis
8 खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन नं १३ र १४।०७९।८० को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
9 NAC Annual Report 79-80
10 विज्ञापन नं. ७, ८, ९, १०, ११ र १२/२०७९-८० को लिखित नतिजा, कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना